Wyznacz ścieżki młodych Koperników

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego ogłasza konkurs na zachęcenie młodych do  nauki. Budżet konkursu to 3,2 mln zł. Piątego grudnia ruszyło przedsięwzięcie pod nazwą "Ścieżki Kopernika" Jego celem jest popularyzacja nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Naukowcy wraz z popularyzatorami nauki spoza uczelni będą opracowywać program działań, a następnie realizować innowacyjne, niekonwencjonalne programy zajęć z wykorzystaniem zaplecza badawczego szkół wyższych.

"Konkurs adresujemy do wszystkich popularyzatorów nauki. Nagrodzimy projekty, które przybliżają dokonania naukowe uczniom podstawówek, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych, budząc ich ciekawość, angażując w doświadczenia naukowe, skłaniając do własnych eksperymentów" – wyjaśnia minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

Sfinansowanych zostanie 16 projektów popularyzujących naukę.  Koszt realizacji jednego projektu szacuje się na ok. 200 tys. zł, a czas jego trwania przewidywany jest do końca 2014 roku. Wszystkie szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie ministerstwa. Jak informuje MNiSW w konkursie mogą startować konsorcja złożone z jednostek naukowych oraz różnych instytucji zajmujących się popularyzacją nauki, np. organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. Zakres tematyczny  ma dotyczyć  dziedzin nauk ważnych dla rozwoju gospodarki i społeczeństwa.
Projekt zgłaszany do konkursu powinien zawierać elementy naukowe i popularyzatorskie. W działaniach naukowych powinni uczestniczyć członkowie społeczności lokalnej powinni uczestniczyć w działaniach naukowych, poprzez np. prowadzenie obserwacji,  zbieranie  danych, czy udział w opracowaniu części wyników badań. Stowarzyszenie realizujące projekt musi wypromować i upowszechniać działania naukowe realizowane w ramach projektu w prasie, mediach elektronicznych i portalach społecznościowych.
Wyniki prowadzonych działań powinny zostać także zaprezentowane w formie  plakatu na ogólnopolskiej wystawie popularyzującej naukę.  Rezultatem każdego projektu  powinien być  niekonwencjonalny  moduł zajęć przedstawiający formy zaangażowania społeczności lokalnej w naukę oraz atrakcyjna dokumentacja przedstawiająca sposób realizacji projektu.

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.