Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rozstrzyganie sporów na gruncie prawa międzynarodowego publicznego”
Proponowane przez Jarosława Gowina rozwiązanie problemu niedofinansowanych szkół wyższych może doprowadzić do likwidacji nawet 300 prywatnych uczelni. Minister nauki i szkolnictwa chce ograniczyć możliwość wliczania wykładowców do minimum kadrowego
W dniach 14-15 listopada 2013 roku w Bielsku-Białej odbywała się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zmierzch”. Jej tematyka poruszała szeroko rozumiane pojęcie zmierzchu, czyli wygasania, zanikania, regresu w literaturze i kulturze.
Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz lubelski oddział Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej
Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Instytut Nauk Politycznych UW zaprasza 28.02.2013 na konferencję naukową poświęconą odnawialnym źródłom energii.
Na ile pytania o prawdę i fałsz są dzisiaj zasadne? Jakie kompetencje pozwalają nam na rozpoznawanie zafałszowanych komunikatów? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy Ogólnopolskiej konferencji w Warszawie.
Konferencja pt. „Konkurencja na rynku gazu. Uwarunkowania prawne” odbędzie się 6 i 7 marca 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dlaczego warto płacić podatki? Katedra Finansów i Prawa Finansowego Wydziału Prawa KUL zaprasza 20 lutego na Konferencję Naukową zatytułowaną „Preferencje podatkowe”.
Katedra Etyki Społecznej i Politycznej KUL zaprasza 8 marca 2013 r. na wykład prof. Leszka Balcerowicza pt. Odkrywając wolność. Wykład połączony jest z promocją książki pod redakcją Pana Profesora pt. Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów
Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli zaprasza 27 lutego na międzynarodową konferencję naukową poświęconą problematyce rozwoju hiperrzeczywistości i społeczeństwa sieci.

Strony