18-latek z Barcelony, Leonel Virosta zdecydował się na edukację domową, którą nadzorowała jego matka. Dzięki swoim sukcesom w nauce nastolatek otrzymał prestiżowe stypendium British Council
Dla wielu dzisiejszych studentów pomysł robienia odręcznych notatek wydaje się staromodny.
Wszystkie prace studentów przedstawione do obrony powinny być zweryfikowane już od obecnego roku akademickiego pod względem samodzielności w ich napisaniu.
Nastały dość dobre czasy dla osób chcących podjąć studia. Od kilku lat uczelnie są zmuszane o zabieganie o studentów, co jest nowym zjawiskiem u nas.
Sposób, w jaki pary dzielą się obowiązkami w opiece nad dziećmi jest ich osobistą decyzją.
Jeśli jesteśmy sumą wyuczonych czynności, to jak możemy zmienić się i ile czasu zajmie nam wykształcenie nowego nawyku?Ci z was, którzy próbowali rzucić palenie czy zacząć chodzić regularnie na siłownię, wiedzą, że nie tylko siła woli ma tu znaczenie
Najprościej internetem nazywamy sieć (ogólnoświatową) komputerową. Jest to sieć sieci, np. sieć sieci państwowych bądź sieć sieci domowych itd.. Pierwotnie internet był wynalazkiem przeznaczonym dla wojska.
Oficjalne stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 05 lipca 2013, w sprawie otwartego dostępu do publikacji naukowych i edukacyjnych.
Współczesny świat, zmieniająca się wciąż wokół nas rzeczywistość, będąca wynikiem ewolucji technologicznej, zmusza nas do ciągłej edukacji (tzw. kształcenia ustawicznego), poszerzania wiedzy na licznych kursach i szkoleniach, a zarazem zachęca do sam
Studenci czytają cały czas. Etykiety na butelkach od piwa, skład chleba pełnoziarnistego, skutki uboczne szamponu, a co najważniejsze całą masę książek, wymaganych w żmudnym procesie kształcenia.

Strony