Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/vhosts/e-magnes.pl/e-magnes.pl/studia.e-magnes.pl/includes/file.phar.inc).

Praca dyplomowa – warunki przystąpienia do obrony

Uczelnia nie może żądać od studenta zapłaty za podejście do egzaminu kończącego studia ani za wydanie dyplomu. Już wkrótce każda praca będzie weryfikowana w antyplagiatowej bazie.

 

Obrona od razu po ukończeniu studiów nie jest obowiązkowa

Osoba, która nie złoży pracy dyplomowej w terminie, jest skreślana z listy studentów. Nie oznacza to jednak, że traci lata odbytej nauki i nie będzie mogła się już obronić. Zasady przystąpienia do niej po dłuższej przerwie określa każda uczelnia szczegółowo w regulaminie studiów. Zazwyczaj po ukończeniu studiów zainteresowany ma dwa lata na obronę. Przed przystąpieniem do niej powinien złożyć podanie o wznowienie studiów na jeden dzień (obrony). Możliwe, że będzie musiał też wnieść określoną przez szkołę wyższą opłatę za przywrócenie na studia. Wynosi ona czasem kilkaset złotych. Jeśli student w ciągu dwóch lat się nie obroni, aby móc uzyskać dyplom licencjata, inżyniera czy magistra, uczelnia może wskazać konieczne do uzupełnienia różnice programowe. Dopiero wtedy student będzie mógł bronić pracę.

 

Antyplagiatowa baza

Dotychczas to od uczelni zależało, w jaki sposób weryfikowała to, czy student napisał pracę magisterską samodzielnie. Niektórym wystarczyła opinia promotora – powinien przecież konsultować pracę ze studentem na każdym etapie jej powstawania. Na tej podstawie może ocenić, czy ostateczny tekst został przez niego napisany samodzielnie. Od 1 października 2014 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która przewiduje wymóg sprawdzania każdej pracy z tekstami zawartymi w antyplagiatowej bazie. Warto wiedzieć, że taki system rzeczywiście polega na wychwytywaniu podobieństw z innymi pracami. Ale jego ocena nie jest ostateczna, nawet jak wykaże, że zbieżność wynosi 60 proc. treści pracy z innymi materiałami. To promotor powinien ocenić czy system wyłapał fragmenty, które prawidłowo zostały oznaczone jako cytaty lub zapożyczenia z innych tekstów. Tylko jeśli uzna, że student skopiował pracę i przypisał sobie inne utwory bez podania źródła, będzie miał prawo nie dopuścić go do obrony, a także zarzucić mu plagiat.

 

Opłaty za egzamin

Zgodnie z przepisami uczelnia nie pobiera opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym poprawkowy, komisyjny, dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu. Zakaz ten dotyczy zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych. Niektóre szkoły wyższe starają się ominąć tę regulację. Przykładowo inaczej nazywają usługę, która wiąże się z przystąpieniem do egzaminu, i domagają się pieniędzy. W takich sytuacjach warto zwrócić się do rzecznika praw studenta – pomoże on ustalić, czy dodatkowa opłata wpisuje się w katalog tych zakazanych. Rzecznik często też podejmuje interwencję na uczelni. Zwraca się z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości.

 

Konsultacje z promotorem – nie zawsze darmowe

Osoba, która została skreślona z listy studentów, nie ma prawa do korzystania z uprawnień, które przysługują osobom kształcącym się. Niektóre regulaminy studiów uczelni przewidują w takich sytuacjach konieczność wniesienia opłat za dodatkowe spotkania z promotorem. Czas na bezpłatne konsultacje przysługiwał m.in. w trakcie seminarium dyplomowego.

Mimo to często promotorzy bezpłatnie udzielają porad w przypadku kończenia pracy przez byłych studentów. Warto indywidualnie zwrócić się do profesora z prośbą o udzielenie wskazówek odnośnie zakończenia materiału. Jednak z takich konsultacji za darmo mogą korzystać np. osoby, które mają przedłużony czas na obronę.

 

Punkty ECTS

Warunkiem wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych jest uzyskanie określonych w programie studiów efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS, odbycie przewidzianych w programie praktyk, złożenie egzaminu oraz pracy dyplomowej. W przypadku studiów licencjackich trzeba zgromadzić co najmniej 180 pkt ECTS, jednolitych magisterskich pięcioletnich – 300, a sześcioletnich – 360, uzupełniających drugiego stopnia – 90.

 

Zmiana promotora

Student może zmienić promotora. Szczegółowe zasady określa regulamin każdej szkoły wyższej. W tym celu trzeba złożyć podanie w dziekanacie. Możliwe, że wymagane będzie też indywidualne uzyskanie zgody innego profesora na przejęcie opieki naukowej. Wymagane bywa też uzyskanie akceptacji od pierwszego promotora.

 

Legitymacja studencka

Osoba, która kończy studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie, traci uprawnienia studenckie. Datą ukończenia studiów jest właśnie moment złożenia egzaminu dyplomowego. Powinna oddać legitymację, na podstawie której przysługują zniżki, np. na transport komunikacją, a także inne przywileje. Uczelnie są zobowiązane do ich odbierania.

Autor: 
Kamila Załęgowska
Źródło: 

poligryf.pl

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
4 + 12 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.