Zmiany w szkolnictwie wyższym. Co czeka polskie uczelnie od października?

Nowy rok akademicki przyniesie wykładowcom i studentom kilka reform, które są efektem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Większość przepisów wejdzie w życie 1 października 2016 roku. Oto, co zmieni się na polskich uczelniach.

Mniejsza biurokracja, nowe zasady oceniania wykładowców, szybszy dostęp do stypendiów i przyspieszony tryb udzielania kredytów studenckich - to przykłady zmian, na które mogą liczyć zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci.

Głównym celem ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego jest ograniczenie formalności na uczelniach w kraju. Najważniejsze reformy zostały oparte o kilkaset propozycji zmian, wyłonionych w drodze internetowych konsultacji. Nad wprowadzeniem ustawy pracują już trzy zespoły naukowców, wyłonione w konkursie zorganizowanym przez resort nauki.

Część przepisów wejdzie w życie 1 października 2016 roku. Nowe ustalenia mają być jednak dopiero wstępem do właściwej reformy systemu szkolnictwa wyższego.

 

Stypendia dla studentów pierwszego roku

Jedna ze zmian ucieszy kandydatów na studia. Ustawa wprowadza nowe zasady przyznawania stypendiów rektora za osiągnięcia w nauce. Od nowego roku akademickiego, otrzymają je także pierwszoroczni studenci na podstawie np. uczestnictwa w olimpiadzie. Dotychczas, stypendium naukowe było dostępne wyłącznie od drugiego roku pod warunkiem, że student osiągnął wymaganą średnią ocen lub mógł pochwalić się dodatkowymi sukcesami.

 

Kredyty studenckie na nowych zasadach

W noweli ustawy znalazły się także zapisy usprawniające proces udzielania kredytów studenckich. Dotychczas, studenci mogli ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych warunkach dopiero na początku immatrykulacji. Efekt? Biurokracja przeciągała się aż do kolejnego roku. Zgodnie z nowymi przepisami, wnioski można składać szybciej. W tym roku już od 15 sierpnia, a w latach kolejnych nabory potrwają od 15 lipca do 20 października. Pieniądze powinny trafić w ręce zainteresowanych najpóźniej z końcem grudnia. Dodatkowo, z pożyczki skorzystają także kandydaci na studia. Wystarczy, że dołączą zaświadczenie o udziale w rekrutacji.

 

Nowa jakość studiów doktoranckich i podyplomowych

W toku prac legislacyjnych resort wprowadził zmiany, które mają podnieść poziom studiów doktoranckich. Co do zasady, liczba studentów stacjonarnych nie może być mniejsza niż w przypadku uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich w ramach jednej instytucji prowadzącej zajęcia. W dokumencie znalazła się także poprawka, która ułatwia uczelniom zdobywanie uprawnień do prowadzenia kolejnych studiów podyplomowych. W efekcie, poszczególne placówki mogą poszerzyć ofertę proponowanych kierunków.

Ułatwienia dla pracowników naukowych

Nowela narzuca zmniejszenie częstotliwości ocen okresowych nauczycieli akademickich, pracowników naukowych instytutów PAN i instytutów badawczych. Do tej pory, należało je przeprowadzać co dwa lata, po zmianach - raz na cztery lata.

Odstąpiono również od konieczności przeprowadzania konkursów na stanowiska w przypadku awansowania nauczyciela akademickiego. Projekt poszerza też katalog instytucji, w których pracownik uczelni publicznej będzie mógł się zatrudnić bez zgody rektora (m.in. w szkołach, w placówkach artystycznych i kształcenia ustawicznego).

 

Mniejsza biurokracja w instytucjach

Nowelizacja ma wprowadzić także zmiany do Krajowych Ram Kwalifikacji, czyli zestawu uniwersalnych wymagań dla poszczególnych poziomów kształcenia. Oprócz tego, modyfikacji ulegną obowiązki Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do tej pory, instytucja oceniała i sprawdzała jakość kształcenia na polskich uczelniach. Teraz, te zadania przejmie ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Zdaniem Jarosława Gowina, PKA powinna natomiast odgrywać rolę ekspercką i mentorską oraz pomagać uczelniom w podnoszeniu jakości kształcenia.

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
7 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.