JAKIE WYBRAĆ STUDIA? ZGODNE Z PREDYSPOZYCJAMI

Czerwiec to dla maturzystów ostatni moment, na podjęcie ostatecznej decyzji, jakie wybrać studia. A dla ich młodszych kolegów idealny czas, żeby zacząć się do tego wyboru przymierzać. To, na jakim kierunku podejmie się wyższą edukację, praktycznie determinuje całe późniejsze życie zawodowe. A czasy, kiedy sam dyplom był przepustką do dobrej pracy, odeszły bezpowrotnie do przeszłości.

Na koniec roku 2015 roku w Polsce stopa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w wieku 25-34 lat wyniosła 27,5 %. Jak wynika z raportu "Młodzi wykształceni, ale bezrobotni. Fakty i mity", opublikowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, decydujące znaczenie dla pracodawców mają realne kwalifikacje i choćby niewielkie doświadczenie, a nie dyplom - nawet najmodniejszego kierunku zdobyty na najlepszej uczelni. 

Ważne, aby poziom zdobytego wykształcenia był jak najwyższy. Wówczas i politolog i inżynier znajdą zatrudnienie. Dlatego przy wyborze kierunku studiów należy kierować się przede wszystkim własnymi predyspozycjami, a nie chwilową modą czy presją otoczenia. Przewidywanie zapotrzebowania pracodawców na konkretne kwalifikacje zawodowe z kilkuletnim wyprzedzeniem jest niezwykle trudne.

Trudno przewidzieć jakie sektory gospodarki będą się rozwijać w perspektywie 4-10 lat, na jakie kwalifikacje zapotrzebowanie będzie rosło, a jakie będą w odwrocie. Dlatego trzeba wybrać taki zawód, w którym ma się szansę być najlepszym. Choć oczywiście dobrze jest śledzić różne dokumenty strategiczne, na przykład plany związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

Widząc, że duże kwoty będą przeznaczane na inwestycje infrastrukturalne, cyfryzację, współpracę nauki z biznesem w zakresie prac badawczo-rozwojowych, można spodziewać się, że w obszarach tych osobom dobrze przygotowanym do zawodu łatwiej będzie o zatrudnienie. Na takich przesłankach oparte są też programy wspierające dostosowanie edukacji, również na poziomie wyższym, do wymagań rynku pracy, współfinansowane z Funduszy Europejskich, a konkretnie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ze środków dostępnych na lata 2007-2013 finansowana była m.in. realizacja rządowego Programu Kierunków Zamawianych. Po okresie boomu prywatnych uczelni wyższych na rynku była znaczna nadpodaż kierunków humanistycznych i ekonomicznych, w porównaniu do oferty kierunków ścisłych i technicznych.

Wynikało to między innymi z faktu, iż uruchamianie kierunków inżynieryjnych jest znacznie droższe - wymaga inwestycji w laboratoria, sprzęt techniczny, materiały bieżące do realizacji doświadczeń, itp. Zastrzyk pieniędzy z Unii pozwolił zwiększyć ilość uczelni, na których można się kształcić w kierunkach ścisłych, co zaowocowało większą liczbą takich studentów. Tu jednak znowu pojawia się kwestia jakości! Wraz ze wzrostem liczby absolwentów kierunków inżynieryjnych, wzrosło również bezrobocie wśród osób z takim właśnie wykształceniem.

Z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 również przewidziana jest pula środków na wsparcie uczelni wyższych w działaniach, które zwiększą szansę ich absolwentów na udany start zawodowy.

Następcą Programu Kierunków Zamawianych będzie Program Rozwoju Kompetencji na lata 2014-2020. Na jego realizację zarezerwowano 318 mln euro w programie Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to podobna kwota, jak w przypadku wcześniejszego programu. W miejsce finansowania konkretnych kierunków wspierany będzie "rozwój kompetencji potrzebnych na rynku pracy", czyli takich, które ułatwią studentom znalezienie zatrudnienia i wyposażą w kompetencje, których poszukują pracodawcy. Uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, będą miały dużą swobodę w kształtowaniu swojej oferty.

Wybrane kompetencje podlegające dofinansowaniu to:

-zawodowe określane samodzielnie przez uczelnie, realizowane w formie praktyk poza uczelnią; -interpersonalne i komunikacyjne budujące umiejętność jasnych wypowiedzi, komunikowania się, dyskusji, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, prezentacji, asertywności;

-w zakresie przedsiębiorczości pobudzające kreatywne, twórcze myślenie, dobre zarządzanie czasem, umiejętność podejmowania decyzji;

-informatyczne oraz analityczne w środowisku nowoczesnych technologii rozwijające umiejętności np. w zakresie rozwiązywania problemów, dokonywania analiz o charakterze jakościowym i ilościowym, przedstawiania danych technicznych w sposób zrozumiały, posługiwania się programami komputerowymi odpowiednimi dla danego kierunku studiów. Oprócz szkoleń i zajęć warsztatowych w zakresie wymienionych kompetencji, akcent położony będzie również na dodatkowe zadania praktyczne studentów realizowane w formie projektowej lub w ramach zespołów projektowych. Wspierane będzie też uczestnictwo studentów w działaniach związanych z współpracą uczelni z pracodawcami, takich jak wizyty studyjne czy staże zawodowe, a także na działania związane z współpracą międzynarodową.

Monika Niewinowska

Źródło: http://funduszeeuropejskielubieto.interia.pl/szkolenia-i-staze/news-jakie-wybrac-studia-zgodne-z-predyspozycjami,nId,2191995#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Komentarze

Wysłane przez uuwejiputivo (niezweryfikowany) w
http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/ - Buy Prednisone Online <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Buy Prednisone Online</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Wysłane przez GigXH (niezweryfikowany) w
Drug prescribing information. Brand names. <a href="https://viagra4u.top">buying cheap viagra without rx</a> in USA. Everything news about medicine. Read now. <a href=https://amp.en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Medicines%20prescribing%20information.%20What%20side%20effects%20can%20this%20medication%20cause%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%3Ecost%20viagra%20without%20dr%20prescription%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA.%20Best%20information%20about%20drug.%20Get%20now.%20%0D%0A%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%2FViewActivity%2F452%3EAll%20about%20medicine.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falj.mg%2Fprodotto%2Fravintsara-del-madagascar-20ml%2F%23comment-51878%3ESome%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20medicament.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%2Far%2F205%3EEverything%20what%20you%20want%20to%20know%20about%20meds.%3C%2Fa%3E%20%2003ca3c0%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fviagra4u.top%22%20%3E%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%92%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%20%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%3C%2Fa%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.%20%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85.%20%D0%98%D0%B4%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B6%D0%B5.%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Factivity.rmu.ac.th%2Fhome%20%2F%20ViewActivity%20%2F%20452%3E%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5.%3C%20%2F%20a%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falj.mg%2Fprodotto%2Fravintsara-del-madagascar-20ml%2F%23comment-51878%3E%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%2Fa%3E%20%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Falmohaimeed.net%2Fm%20%2F%20ar%20%2F%20205%3E%D0%B2%D1%81%D0%B5%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%8B%20%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%3C%20%2F%20a%3E%2003ca3c0>Actual news about medication.</a> <a href=http://pogaduchyweselne.pl/temat-Some-what-you-want-to-know-about-drug--62439>Some what you want to know about drug.</a> <a href=https://en.vaskar.co.in/translate/1?to=ru&from=en&source=Medicament%20information%20sheet.%20What%20side%20effects%20can%20this%20medication%20cause%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%3Ecan%20i%20order%20prednisone%20pills%3C%2Fa%3E%20in%20the%20USA.%20Actual%20about%20medicines.%20Read%20here.%20%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Faudit.tsu.ac.th%2Fpage_comment_webboard.php%3Fcat_id%3D23%26id%3D1985%5DBest%20about%20medication.%5B%2Furl%5D%20%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fblog.qooza.hk%2FOneDay2AM2PM%3Feid%3D25328735%5DActual%20trends%20of%20medicine.%5B%2Furl%5D%20%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2F100bilder.ch%2Fwordpress%2Fausgaben-100bilder-schweiz%2Fausgabe-heft-nummer-4%2F100b-04-web12%2F%5DAll%20news%20about%20meds.%5B%2Furl%5D%20%20658056d%20&result=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%3F%20%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fprednisone4u.top%22%20%3E%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%20%D0%BB%D0%B8%20%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%3C%2Fa%3E%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%20%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C.%20%5Burl%3Dhttp%3A%2F%20%2F%20audit.tsu.ac.th%20%2F%20page_comment_webboard.php%3Fcat_id%3D23%26id%3D1985%5D%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%5B%2Furl%5D%20%5Burl%3Dhttp%3A%20%2F%20%2F%20blog.qooza.hk%2FOneDay2AM2PM%3Feid%3D25328735%5D%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B.%5B%2Furl%5D%20%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2F100bilder.ch%2Fwordpress%2Fausgaben-100bilder-schweiz%2Fausgabe-heft-nummer-4%20%2F%20100b-04-web12%2F%5D%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85.%5B%2Furl%5D%20658056d>Everything news about meds.</a> 8_e269e

Wysłane przez irigure (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Buy Amoxicillin Online</a> bnt.sbwe.studia.e-magnes.pl.bcq.ox http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Wysłane przez ufitegocemesi (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Dosage For Amoxicillin 500mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> ggz.ausi.studia.e-magnes.pl.zdj.gl http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez odeiromagar (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> glu.hskn.studia.e-magnes.pl.wsu.jp http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez oswecudifu (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">18</a> maz.hvbi.studia.e-magnes.pl.xxs.uf http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Wysłane przez iqobiovgi (niezweryfikowany) w
http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/ - Buy Amoxicillin Online Without Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/">Amoxicillin 500mg</a> odq.eypl.studia.e-magnes.pl.bzc.lr http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
4 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.